• اخبار لحظه ای از آزمون های مجازی دانشگاه


تکمیل فرم ارزشیابی آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 اساتید

با سلام، دانشجوی ارجمند خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 اساتید، در سامانۀ آموزشی سما از تاریخ 99/03/22 لغایت 99/04/03 اقدام فرمایید.


 

تاریخ درج خبر: 1399/03/18  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٢٥  -  شماره خبر: ١٢١٧١  -  تعداد بازدید: 664


خروج