• اخبار لحظه ای از آزمون های مجازی دانشگاه


اخذ مجوز راه اندازی دو دوره دکتری از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت آموزشی دانشگاه با هدف توسعه دوره‌های دکتری، موضوع راه‌اندازی رشته‌های 1. شهرسازی در دانشکده علوم اجتماعی 2. مطالعات منطقه‌ای در دانشکده حقوق و علوم سیاسی را در دستور کار خود قرار داد که با توجه به پیگیری به عمل آمده از سوی مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه، مجوزهای لازم از دفتر گسترش وزارت علوم اخذ شده و اقدامات لازم جهت پذیرش دانشجو در  دوره‌های فوق الذکر برای سال تحصیلی 1400-1399 نیز انجام پذیرفته است.

 

تاریخ درج خبر: 1399/06/10  -  ساعت درج خبر: ١٣:٠٥  -  شماره خبر: ١٢٧٥١  -  تعداد بازدید: 607


خروج