• اخبار لحظه ای از آزمون های مجازی دانشگاه


اعلام مواد ارزیابی جامع نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

معاونت آموزشی دانشگاه ضمن اعلام مواد ارزیابی جامع نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399، به اطلاع می رساند این آزمون در  تاریخ های 13 و 14 و 16 اسفند ماه 1399برگزار خواهد شد لذا دانشجویانی می توانند در این آزمون شرکت نمایند که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آنها 16و بالاتر باشد. همچنین ارائه نمره زبان قابل قبول برای شرکت در ارزیابی جامع الزامی است در غیر اینصورت شرکت در آزمون میسر نبوده و یک نوبت لحاظ خواهد شد.


دانلود  اعلام مواد ارزیابی جامع نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

تاریخ درج خبر: 1399/10/14  -  ساعت درج خبر: ١١:٢٨  -  شماره خبر: ١٣٩٤٥  -  تعداد بازدید: 298


خروج