• اطلاعیه های آموزشی


قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتري سال

متقاضیان می توانند با ورود به سایت دانشگاه به نشانی www.atu.ac.ir و سامانه ثبت نام نسبت به این امراقدام نمایند.

تذکر مهم: مهلت ثبت نام به دلیل انجام فرآیند مصاحبه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1396/03/27  -  ساعت درج خبر: ١٤:٢٩  -  شماره خبر: ٣٦٩٨  -  تعداد بازدید: 2014


خروج