• اطلاعیه های آموزشی


برگزاری رقابت بین المللی کنز

بنیاد علم و فناوری مصطفی(س) با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از اندیشمندان و دانش پژوهان جوان جهان اسلام ، اقدام به برگزاری رقابت بین المللی کنز نموده است. از اینرو پژوهشگران زیر 45 سال می توانند با ارسال دستاورد علمی خود در یکی از پنج حوزه ی سلامت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آّب و محیط زیست، انرژی و اقتصاد در این رقابت شرکت کنند.

اعضای هیات علمی جوان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی واجد شرایط می‌توانند با ضبط یک ویدیوی کوتاه(3 تا 5 دقیقه ای) از دستاورد علمی و پایان نامه خود در این رقابت شرکت کنند.

مهلت ارسال آثار در این رقابت تا 25 خرداد ماه تمدید شده است و علامندان برای ثبت نام و ارسال اثر می توانند به پایگاه رقابت در Kans.Mustafaprize.org مراجعه نمایند.

تاریخ درج خبر: 1397/03/05  -  ساعت درج خبر: ٠٧:٥٨  -  شماره خبر: ٦٢٣٩  -  تعداد بازدید: 422


خروج