آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های آموزشی مقطع کارشناسی:

 1. اصلاحیه آیین نامه مهمان انتقال
 2. اهم مقررات آموزشی ورودی 91 و مابعد
 3. اهم مقرررات آموزشی ورودی 90 و ماقبل
 4. آیین نامه پذیرش ایرانیان مقیم خارج از کشور
 5. آیین نامه دانشجویان ایرانی انتقال از خارج
 6. آیین نامه مهمان مبنا
 7. آیین نامه مهمان و انتقال
 8. آیین نامه مهمانی و انتقال
 9. شیوه نامه حذف ترم، حذف پزشکی و مرخصی تحصیلی
 10. آئین نامه جدید دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته، ناپیوسته)
 11. دستور العمل ثبت و تغییر نمرات مقطع کارشناسی
 12. دستور العمل تفویض اختیار به دانشکده های تابعه
 13. دستور العمل پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
 14. آیین‌نامه های دوه های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(ویژه دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی)(جدید)
 15. شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره کارشناسی (برای ورودی‌های 97)