نام و نام خانوادگی: شجاع احمدوند

مدرک تحصیلی: دکترای رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی

ایمیل: ahmadvand@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737546
شماره فکس: 44737547

                                                                                                                                              معاون آموزشی

                                                                    دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

مسئول دفتر معاون آموزشی: آقای سید سعید ادهمی

شماره تماس: 48392254