اداره امور آموزشی:

آقای سید رئوف عظیمی  شماره تماس: 48392273

شرح وظایف اداره  امور آموزشی

 • صدور تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات برای دانش آموختگان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
 • صدور دانشنامه براساس مندرجات پرونده تحصیلی دانشجو
 • تهیه بانک اطلاعاتی مربوط به دانشنامه ها
 • صدور خرید آموزش رایگان
 • لغو تعهد آموزش رایگان پس از انجام تعهدات مربوطه
 • بررسی و تأیید مدارک تحصیلی دانش آموختگان مشمول طرح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • ارسال تأییدیه صلاحیت عمومی دانشجویان مقطع دکتری و دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد به دانشکده های ذیربط
 • مکاتبه با امور مالی برای دانشجویان شهریه پرداز و بورسیه به منظور اعلام وصول شهریه آنان
 • پرداخت کمک هزینه های تحصیلی، کمک هزینه کلاسهای فوق برنامه (زبان، کامپیوتر و مکمل رشته تحصیلی) و کمک هزینه بابت چاپ مقالات ارائه شده به دانشجویان ممتاز
 • انعقاد قرارداد آموزشی برای ادامه تحصیل دانشجویان بورسیه حسب مورد
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق