اداره ثبت نام، پذیرش و امور آزمون ها

خانم پروانه محتسب شماره تماس: 48392267

شرح وظایف اداره  ثبت نام، پذیرش و امور آزمون ها

 • انجام مکاتبات لازم با سازمان سنجش آموزش کشور به منظور دریافت اسامی پذیرفته شدگان
 • تهیه آگهی، بروشور، اطلاعیه ها و ارائه به روابط عمومی دانشگاه به منظور درج در سایت دانشگاه جهت آگاهی پذیرفته شدگان از زمان ثبت نام، انتخاب واحد و ...
 • تهیه فهرست رشته ها به تفکیک کد رشته تحصیلی  سازمان سنجش و کد رشته تحصیلی دانشگاه
 • ورود و تأیید اطلاعات پذیرفته شدگان در پورتال سازمان سنجش آموزش کشور براساس مکاتبه و اعلام مغایرت های احتمالی مدارک دانشجویان ازسوی دانشکده ها
 • انجام هماهنگی های لازم  با مدیریت حراست دانشگاه و ارسال عکس های دانشجویان به منظورصدور کارت دانشجویی، کارت المثنی و پیگیری از دفتر حراست دانشگاه برای دریافت کارت های مذکور
 • بررسی و اخذ مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده تحصیلی برای دانشجویان مشمول نظام وظیفه
 • مکاتبه با معاونت نظام وظیفه و پیگیری جهت اخذ اصل معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول نظام وظیفه و بایگانی آن
 • مکاتبه با معاونت نظام وظیفه برای ترخیص دانشجویان سرباز
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان به منظور ارائه به سفارت، وزارت، اداره راهنمایی و رانندگی، ثبت احوال و ...
 • درخواست معافیت تحصیلی برای پذیرفته شدگان ذکورمقطع کارشناسی ارشد ودکتری از اداره  نظام وظیفه
 • صدور گواهی فراغت از تحصیل برای دانش آموختگان مشمول نظام وظیفه
 • صدور تأییدیه فراغت از تحصیل حسب اعلام نیاز  برای ارگان ها مختلف در خصوص دانش آموختگان مشمول نظام وظیفه
 • بررسی پرونده های دانشجویان اخراجی و منصرف از تحصیل از حیث نظام وظیفه و مکاتبه با  مراجع ذیصلاح
 • معرفی دانشجویان مشمول نظام وظیفه به اداره معافیت ها برای خروج از کشور جهت دریافت وثیقه
 • لغو معافیت تحصیلی برخی از دانشجویان به منظور تعهد به قوه قضائیه
 • پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع دکتری با استفاده از سهمیه استعدادها ی درخشان
 • تهیه و تنظیم فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با استفاده از سهمیه استعداد درخشان در رشته ها ی مختلف
 • پذیرش دانشجوی بورس بنیاد ملی نخبگان و انجام مقدمات لازم برای مصاحبه علمی توسط گرو ه های آموزشی ذیربط
 • ساماندهی پذیرش دانشجویان بورسیه وزارت علوم اعم ازمربیان ، اتباع خارجی و .......در چارچوب ضوابط وزارتی و جذب آنها بعد از انجام مصاحبه علمی توسط گرو ه های آموزشی ذیربط
 • پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع دکتری با استفاده از سهمیه استعدادها ی درخشان
 • پذیرش دانشجوی بورس بنیاد ملی نخبگان و انجام مقدمات لازم برای مصاحبه علمی توسط گرو ه های آموزشی ذیربط
 • ساماندهی پذیرش دانشجویان بورسیه وزارت علوم اعم ازمربیان ، اتباع خارجی و .......در چارچوب ضوابط وزارتی و جذب آنها بعد از انجام مصاحبه علمی توسط گرو ه های آموزشی ذیربط
 • همکاری با مدیریت برنامه ، بودجه و تشکیلات دانشگاه در خصوص تعیین هزینه تحصیلی دانشجویان بورسیه دانشگاههای غیر دولتی و بورسیه های بنیاد ملی نخبگان برای تصویب آن در هیات امناء دانشگاه