رئیس اداره ثبت نام ، پذیرش و مشمولین:

خانم مریم بورس      شماره تماس:48392241

شرح وظایف:

 • نظارت و هماهنگی در امور مربوط به ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری با همکاری دانشکده ها و مرکز محاسبات
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و بخشنامه ها جهت ابلاغ به دانشکده ها.
 • اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و انجام مکاتبات لازم.
 • بررسی پرونده دانشجویانی که بعنوان فارغ التحصیلان مقاطع مختلف تحصیلی از طرف دانشکده ها معرفی می شوند.
 • مکاتبه با وزارت علوم در مورد پرونده های ناقص ارجاعی و یا در موارد عدم انطباق وضعیت تحصیلی دانشحجو با مقررات آموزشی بر حسب مورد.
 • انجام امور مربوط به دانشجویان میهمان و هر نوع انتقالی ، جابجایی و تغییر رشته با هماهنگی دانشکده ها.
 • انجام امور مربوط به ترک تحصیل، لغو تعهد آموزش رایگان و بررسی پرونده های دانشجویان مشروط و صدور حکم نهایی.
 • تهیه فرمهای مختلف و دستور العمل های لازم جهت اجرا در دانشکده ها.
 • تماس مستمر با حوزه های نظام وظیفه به منظور تبادل اطلاعات و مطلع ساختن مراجع ذیربط از وضعیت دانشجویان انتقالی، جابجایی ، ترک تحصیل و اخراج.
 • بررسی بخشنامه های مربوط به مشمولین، آموزش نظامی و آموزش رایگان و تفسیر و ابلاغ آنها به دانشکده های تابعه.
 • انجام امور مشمولین- آموزش نظامی-آموزش رایگان و سهمیه های دانشجویان پس از فراغت از تحصیل.