نام و نام خانوادگی: سعید غیاثی ندوشن

مدرک تحصیلی: دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

ایمیل: ghiasi.saeed@gmail.com

شماره تماس: 44737550

 

مدیر تحصیلات تکمیلی                  

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


 
نام و نام خانوادگی: ریتا پایدار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

ایمیل:

شماره تماس: 44737550

معاون تحصیلات تکمیلی