نام و نام خانوادگی: سعید غیاثی ندوشن

مدرک تحصیلی: دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

ایمیل: ghiasi.saeed@gmail.com

شماره تماس: 44737550

سرپرست مدیریت تحصیلات تکمیلی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی
نام و نام خانوادگی: مهناز نجاری کلهرودی

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

ایمیل:

شماره تماس: 44737550

معاون تحصیلات تکمیلی