فرم مربوط به صاحبان مشاغل جهت معرفی موقعیت های شغلی

مشخصات فرد ارسال کننده
 • 0
 • آیا مایل هستید نام ارسال کننده در آگهی نمایش داده شود؟*
  1
 • ایمیل شخص ارسال کننده*
  2
 • شماره‌تماس‌شخص‌ارسال‌کننده*بهتر است شماره ثابت محل اشتغال باشد این شماره جهت انجام هماهنگی‌های بعدی استفاده خواهد شد.
  3
 • سمت*
  4
 • مشخصات محل اشتغال اعلام شده**
  5
 • نام محل اشتغال*
  6
 • وابستگی محل اشتغال*
  7
 • اطلاعات تماس محل اشتغال*شماره تماس یا ایمیل یا وبسایت
  8
 • اطلاعت
  9
 • آدرس محل اشتغال*لطفا شهر محل اشتغال را هم ذکر کنید
  10
 • وضعیت* یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  11
 • مقطع تحصیلی* یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  12
 • رشته تحصیلی و گرایش‌های مورد نیاز*
  13
 • حداقل سابقه کار و یا تخصص مورد نیاز*
  14
 • توضیحات تکمیلی*هر گونه توضیحات تکمیلی در مورد وضعیت و شرایط اشتغال نام برده و یا شرایط آگهی
  15
 • ایمیل یا راه ارتباطی دیگر جهت ارسال رزومه*در صورت نیاز متقاضیان رزومه خود را به این ایمیل (یا راه ارتباطی) ارسال خواهند نمود.
  16
 • فایل متن آگهی*بهتر است فایل متنی یا عکس بارگذاری شود. (در صورتی که بیش از یک فایل قرار است ارسال شود، همه فایل‌ها به صورت zip در این قسمت بارگذاری شوند.) آپلود
   17
  • لطفا در صورت تمایل نحوه آشنایی خود با ما را در این قسمت ذکر نمایید.*آشنایی از طریق فراخوان در سایت دانشگاه، از طریق دریافت ایمیل و ...
   18