اهداف و وظایف

درباره معاونت:

ساختار تشکیلاتی معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی دارای 5 مدیریت زیر میباشد:

 1. مدیریت برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش
 2. مدیریت تحصیلات تکمیلی
 3. مدیریت خدمات آموزشی
 4. مدیریت اموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی
 5. مرکز یادگیری الکترونیکی
 6. اداره فارغ التحصیلان
 7. گروه استعدادهای درخشان

اهداف و وظایف معاونت:

 • نظارت برکلیه امور آموزشی دانشگاه.
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی، نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب.
 • تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی.
 • بررسی پیشنهاد گروه های آموزشی در زمینه ی تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی و تهیه گزارش برای طرح در شورای دانشگاه
 • هماهنگی و نظارت بر امور پذیرش و ثبت نام و امتحانات و امور نظام وظیفه آموزش نظامی و آموزش رایگان دانشجویان
 • اداره امور فارغ التحصیلان و صدور گواهینامه های تحصیلی پس از فراغت از تحصیل.
 • هماهنگی و نظارت بر امور مدیریت آموزش های تخصصی و کوتاه مدت.
 • اجرای مصوبات شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه.
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه ی آموزشی.
 • انجام بررسی های لازم در زمینه آئین نامه های آموزشی و ارائه نظرات اصلاحی.
 • انجام امور مربوط به بورس های تحصیلی هیات علمی و کارکنان و دانش آموختگان بر طبق مقررات موضوعه.
 • رسیدگی و کسب اطلاع از وضع بورسیه ها به منظور تعیین میزان پیشرفت آنها
 • نظارت بر انجام امور آموزشی دانشکده ها.
 • هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به تحصیلات تکمیلی.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت واحدهای تابعه.
 • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه.