روابط عمومی معاونت آموزشی

یکی‌ از عواملی‌ که‌ در سرنوشت‌ هر مؤسسه‌، گروه‌ ویا حتی یک فرد اهمیت‌ و ارزش‌ اساسی‌ دارد و آنها را در نیل‌به‌ اهداف خود یاری‌ می‌دهد، کیفیت‌ رابطه‌ آنها با افراد و مؤسساتی‌ است‌ که‌ با آنها سروکار دارند و همچنین ‌با افکار عمومی‌ جامعه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ فعالیت‌ مشغول هستند. هر اندازه‌ این‌ ارتباط، بهتر ایجاد شده و به‌ شکل‌ موثرتری‌ گسترش‌ یافته‌ باشد، به‌ همان‌ اندازه‌ آن‌ فرد، گروه‌ و مؤسسه‌ در دستیابی‌ به‌ اهداف‌ خودموفق‌ترخواهد بود.

امروزه این امر به عنوان‌ یک‌ اصل‌ اساسی‌ در مدیریت‌ پذیرفته‌ شده‌ که‌ افراد و مؤسسات‌ برای‌رسیدن‌ هرچه‌ بهتر و راحت‌تر به‌ مقاصد خود نیازمند به‌ حسن‌ رابطه‌ و درک‌ متقابل‌ و توسعه‌ تفاهم‌ با یکدیگر و عموم‌ مردم‌ می‌باشند. به این منظور واحدی تحت عنوان روابط عمومی در معاونت آموزشی ایجاد و به فعالیت مشغول است.

شرح‌ وظایف‌:

مهمترین‌ وظیفه‌ روابط عمومی‌، شناخت‌ افکار عمومی‌ و نفوذ در آن‌ برای‌ جلب‌ رضایت‌ افکارعمومی‌ نسبت‌ به‌ دانشگاه‌ است‌ که‌ هم‌ در درون‌ دانشگاه‌ و هم‌ در بیرون‌ از دانشگاه،‌ دنبال‌ می‌شود. بی‌تردید این‌ وظیفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیتهای‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ می‌توان‌ آنها را تحت‌عناوین‌ ارتباطات‌، اقدامات فرهنگی‌، انتشارات‌، سنجش‌ افکار و پژوهش‌ و برنامه‌ریزی ‌دسته‌بندی‌ کرد.

ارتباطات‌

- سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ دانشگاه‌ به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.

- گردآوری‌، جمع‌بندی‌ و تحلیل‌ نظرها و دیدگاههای‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمینه‌ فعالیتهای ‌دانشگاه‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ حوزه های مربوطه‌.

- تلاش‌ برای‌ تقویت‌ هرچه‌ بیشتر روحیه‌ تفاهم‌ بین اعضای هیات علمی، دانشجویان،‌ کارکنان‌ و مدیران و زمینه‌سازی‌برای‌ برقراری‌ ارتباط‌ بین‌ آنان‌.

- اعلان‌ مواضع‌ دانشگاه‌.

- شرکت‌ در جلسه‌های‌ مهم‌ دانشگاه‌ به‌ منظور آگاهی‌ از سیاستها، خط مشی‌ها، برنامه‌ها و روند فعالیتها و نیز آگاهی‌ از نتایج‌ سایر نشستها و گردهمایی‌ها و جلسه‌ها.

- تدوین‌ تقویم‌ جامع‌ ارتباطات‌ دانشگاهی‌ در قالب‌ ملاقاتها و بازدیدهای‌ مسؤولان‌ دانشگاه‌ باشخصیتهای‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، اعضای هیات علمی، کارکنان‌، دانشجویان و اقشار مختلف‌ مردم‌ با هدف‌ تداوم‌ و گسترش‌ اصولی‌ وتلطیف‌ روابط.

- تدارک‌ تمهیدات‌ و اقدامات‌ لازم‌ برای‌ راهنمایی‌ ارباب‌ رجوع‌ و تسهیل‌ دسترسی‌ به‌ مسؤولان‌دانشگاه‌.

- برنامه‌ریزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملکرد دانشگاه‌ با‌ انگیزه‌ تنویر افکار عمومی‌.

- تدوین‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌های‌ مسؤولان‌ دانشگاه‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولویتهای‌ دانشگاهی‌ ونیازهای‌ افکار عمومی‌.

- تهیه‌ و تنظیم‌ اطلاعات‌ پایه‌ای‌ از دانشگاه‌ برای‌ ارائه‌ به‌ مراجعان‌ و میهمانان‌ دانشگاه‌ به‌ زبانهای‌ مختلف‌.

- ایجاد ارتباط مناسب‌ با مطبوعات‌، رادیو، تلویزیون‌ و خبرگزاری‌ها و بهره‌برداری‌ بهینه‌ از آنها برای‌اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌.