اطلاعیه ثبت‌نام از پذیرفته شدگان نهایی مقطع دکتری سال ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۳۹۰۶

ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به کلیه پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال 1401 به اطلاع می‌رساند موارد مندرج در دستورالعمل ذیل را مطالعه و مطابق زمان‌بندی اعلام شده اقدام فرمایید.

فرم معدل:

/file/download/news/1661150828-.pdf.pdf

فرم مشخصات فردی:

/file/download/news/1661150859-.pdf.pdf

تعهد آزمون زبان:

/file/download/news/1661150872-.pdf.pdf

بروشور اهم نکات ایین نامه دکتری:

/file/download/news/1661150908-.pdf.pdf

فرم نظام وظیفه1401:

/file/download/news/1661150932-1401.pdf.pdf

مغایرت عکس:

/file/download/news/1661150946-.pdf.pdf

آدرس و شماره تماس:

/file/download/news/1661150963-.pdf.pdf

اطلاعیه ثبت نام:

/file/download/news/1661150975-.pdf.pdf

فرم تهعد فراغت از تحصیل:

/file/download/news/1661150985-.pdf.pdf

 


( ۱۸ )

نظر شما :