ابلاغیه مهم ویژه دانشجویان ارشد ورودی سال های قبل ۹۷ و دکتری سال های قبل ۹۴ که آماده دفاع تا پایان شهریور ۱۴۰۱ می باشند

تعداد بازدید:۴۴۰۹
ابلاغیه مهم ویژه دانشجویان ارشد ورودی سال های قبل ۹۷ و دکتری سال های قبل ۹۴ که آماده دفاع تا پایان شهریور ۱۴۰۱ می باشند

با توجه به نامه شماره 120/ک/112193 مورخ 1401/5/8 نایب رئیس محترم شورای بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان تهران موضوع مصوبه مورخ 1401/05/01 شورای بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان تهران و هم‌چنین موافقت و تایید شورای دانشگاهی مورخ 1401/05/24 با تمدید سنوات تحصیلی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1401-1400 (تا پایان شهریور ماه سال 1401) صرفا جهت دفاع از رساله/پایان‌نامه و اتمام تحصیل دانشجویان شاغل به تحصیل مقطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ناپیوسته با در نظر گرفتن کلیه ضوابط و مقررات آموزشی و نیز لحاظ نمودن شرایط ذیل، موافقت به عمل آمد. خواهشمند است با توجه به فوریت و اهمیت موضوع دستور فرمایید اطلاع رسانی لازم به دانشجویانی که درخواست دفاع نهایی تا پایان شهریور 1401 طبق مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی را دارند، در اسرع وقت انجام پذیرد.

1- کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال های قبل از 1397 که به دلیل استفاده از مرخصی، حذف و یا وقفه بدون احتساب در سنوات تحصیلی، نیم‌سال دوم 1401-1400 برای آنان ترم هشتم یا نهم تحصیلی محسوب می‌گردد. 

2- کلیه دانشجویان دکتری ورودی سال‌های قبل از 1394 که به دلیل استفاده از مرخصی، حذف و یا وقفه بدون احتساب در سنوات تحصیلی، نیم‌سال دوم 1401-1400 برای آنان ترم چهاردهم یا پانزدهم تحصیلی محسوب می‌گردد.

توجه 1: برای دانشجویان شاهد و ایثارگر مشمول آیین نامه ستاد شاهد و ایثارگر یک نیم‌سال به سنوات ذکر شده در بندهای 1 و 2 اضافه می‌گردد. 

توجه 2: دومین تمدید سنوات اعطایی و بعد از آن به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به ازای هر نیم‌سال سنوات اضافی با پرداخت جریمه سنوات حسب مصوبات همراه است. بدیهی است دومین تمدید سنوات دانشجویان شاهد و ایثارگر مشمول آیین‌نامه ستاد شاهد و ایثارگر همانند اولین تمدید سنوات اضافی بدون جریمه در نظر گرفته می‌شود.

 توجه 3: بند 2 نامه مشمول ترم 13 دانشجویان دکتری ورودی سال‌های قبل از 1394 نیز می گردد.

3- دانشجویان مشمول نظام وظیفه موظفند برای استفاده از مفاد این مصوبه نسبت به تمدید معافیت تحصیلی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تایید تمدید معافیت توسط سازمان وظیفه عمومی، امکان تمدید نیمسال دوم  1401-1400 وجود نخواهد داشت. 

توجه 4: در صورت عدم موافقت سازمان وظیفه عمومی با تمدید سنوات نیمسال دوم 1401-1400 دانشجو، امکان ادامه تحصیل و دفاع از رساله/پایان نامه میسر نیست.

4- شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و واحدهای زیرمجموعه دانشگاه، با توجه به شرایط همه گیری بیماری کرونا در دو سال اخیر، برای دانشجویانی که تاکنون از تسهیلات حذف (مرخصی) بدون احتساب در هیچ یک از سنوات تحصیلی خود استفاده ننموده اند، می توانند یکی از نیمسال های 2-1398 الی 1-1400 را که فاقد فعالیت آموزشی ثبت شده (تصویب پروپوزال، شرکت در آزمون جامع، درج هر گونه نمره و ... ) می باشد، به صورت حذف (مرخصی) بدون احتساب در سنوات در نظر گرفته و از مصوبه حاضر استفاده نمایند. 

توجه 5: بدیهی است بند 4 مصوبه فقط شامل دانشجویانی می شود که تا پایان شهریور 1401 (نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400) حسب مفاد مصوبه از رساله /پایان نامه خود دفاع کنند. 

توجه 6: برای اعطای مرخصی بدون احتساب در سنوات در نیمسال های 982 الی 001 به بهره مندی دانشجویان به خدمات آموزشی در نیمسال مورد تقاضا توجه شود.

5- کلیه درخواست هایی که قبل از تاریخ مصوبه شورای استانی (1401/05/01) در شورای دانشگاهی مطرح و مقرر گردید که به شورای استانی ارجاع یابد و یا رای شورای استانی به دانشگاه ابلاغ شده باشد در شمول مفاد مصوبه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات آموزشی قرار می گیرند. 

6- شایان ذکر است این مصوبه باید به عنوان مجوز تمدید سنوات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 برای دانشجویان ذینفع، به پرونده تحصیلی ایشان ضمیمه شود. 

توجه 7: علی رغم تاکیدهای مکرر برای درخواست تمدید سنوات دانشجویان در موعد مقرر و در بازه زمانی همان ترم، چنانچه مواردی وجود دارد که درخواست تمدید سنوات دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال های قبل از 002 تاکنون جهت طرح در شورای دانشگاهی ارسال و ارجاع نشده ولیکن تمدید سنوات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 در شمول مفاد مصوبه قرار می گیرد، در صورتی که تا پایان شهریور 1401 موفق به دفاع نهایی از رساله/پایان نامه شوند، تمدید سنوات نیمسال های قبل از 002 آنان با احراز شرایط و ضوابط آموزشی و مالی موافقت شده تلقی خواهد شد. 


( ۲۴ )

نظر شما :