برگزاری دومین جلسه ستاد استقبال از ورودی های جدید معاونت آموزشی

۰۶ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۵:۵۳ کد : ۱۸۹۵۲ اخبار آموزشی
تعداد بازدید:۱۵۷
برگزاری دومین جلسه ستاد استقبال از ورودی های جدید معاونت آموزشی

دومین جلسه استقبال از دانشجویان جدید الورود در رابطه با اقدامات این معاونت  و دانشکده ها برگزار شد 
برنامه های پیشنهادی دانشکده ها برای استقبال از دانشجویان مشخص و مقرر گردید به دانشکده ها اعلام گردد . ضمنا برنامه های که در این معاونت در روز جشن استقبال از دانشجویان قرار است ارائه شود با هماهنگی نمایندگان مدیریت های معاونت آموزشی تعیین شد.


نظر شما :