اداره ثبت نام، پذیرش و امور مشمولین
معرفی اداره 

اداره ثبت نام، پذیرش وامور مشمولین زیر نظر مدیریت خدمات آموزشی مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود هر سال تحصیلی و رسیدگی به امور مشمولین و... را عهده دار می باشد.

 وظایف اداره ثبت نام، پذیرش و امور مشمولین:

 • برنامه ریزی ونظارت  در امور مربوط به پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری
 • تهیه دستورالعمل وبرنامه زمانبندی ثبت نام ورودی های هر سال تحصیلی
 • برنامه ریزی ثبت نام الکترونیکی وحضوری ونظارت بر حسن اجرای آن
 • پذیرش وثبت نام دانشجویان اتباع غیر ایرانی به صورت بورسیه
 • پذیرش وثبت نام دانشجویان انتقالی از خارج از کشور، فرزندان هیات علمی و...
 • مکاتبه با وزارت علوم وسازمان سنجش در مورد پرونده های دارای مغایرت سوابق تحصیلی و یا در موارد عدم انطباق وضعیت تحصیلی دانشجو با مقررات آموزشی بر حسب مورد
 • جذب وپذیرش دانشجویان متقاضی میهمان،  انتقال  و تغییر رشته با هماهنگی دانشکده ها
 • به روز رسانی فرایند های آموزشی ثبت نام و تهیه دستور العمل های لازم جهت اجرا در دانشکده ها
 • مکاتبه مستمر با حوزه های نظام وظیفه به منظور تبادل اطلاعات و مطلع ساختن مراجع ذیربط از وضعیت دانشجویان انتقالی، جابجایی ، ترک تحصیل و اخراج
 • بررسی بخشنامه های مربوط به مشمولین تفسیر و ابلاغ آنها به دانشکده های تابعه
 • انجام امور مشمولین در حین تحصیل و پس از فراغت از تحصیل
 • تأیید لغو تعهد آموزش رایگان در سامانه سجاد پس از انجام تعهدات مربوطه