معرفی مدیر تحصیلات تکمیلی
                                                                       

                                       


مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه


نام و نام خانوادگی: سید روح الله زرگرباشی

مدرک تحصیلی: دکترای روابط بین الملل

پست الکترونیکی: zargar@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392280