اداره امور آموزشی

اداره امور آموزشی

رئیس اداره: آقای سیدرئوف عظیمی
 

شماره تلفن : 48392273

شرح وظایف

 1. تنقیح و روزآمدسازی قوانین، مقررات و شیوه نامه های آموزشی
 2. بهبود کیفیت فرآیندهای تحصیلی دانشجویان و برخی امور آموزشی انجام شده
 3. نظارت بر حسن عملکرد ادارات آموزش دانشکده های تابعه
 4. بررسی و تایید نهایی پرونده های دانش آموختگان
 5. بررسی و تایید نهایی پرونده های محروم از تحصیل، انصراف و ...
 6. بررسی و رسیدگی به درخواستهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان
 7. بررسی و تایید نهایی رتبه های برتر دانش آموختگان در مقاطع تحصیلات تکمیلی
 8.  بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور دفاع نهایی
 9.  ابلاغ و مکاتبات در خصوص آیین نامه ها و شیوه نامه ها به دانشکده های تابعه
 10. بررسی پرونده های دانشجویان اخراجی و منصرف از تحصیل از حیث نظام وظیفه و مکاتبه با مراجع ذیصلاح
 11. بررسی صدور تاییدیه فراغت از تحصیل دانشجویان مشمول نظام وظیفه عمومی حسب اعلام نیاز ارگان های مختلف
 12. بررسی درخواست میهمانی و یا انتقال دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 13. به روز رسانی آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی در سایت دانشگاه
 14. بررسی صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان در حال تحصیل به منظور ارائه به سفارت خانه ها، وزارت خانه ها، اداره راهنمایی و رانندگی و سازمان نظام وظیفه
 15. بررسی مکاتبات با امور مالی در خصوص دانشجویان شهریه پرداز و بورسیه
 16. انجام کلیه امور آموزشی