مرکز جذب اعضای هیات علمی

معاون آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبائی: حدود ۲۳۴ جذب جدید از سال ۹۲ تاکنون داشته‌ایم/ از لحاظ بررسی پرونده‌های ارتقا، بروز هستیم

معاون آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبائی: حدود ۲۳۴ جذب جدید از سال ۹۲ تاکنون داشته‌ایم/ از لحاظ بررسی پرونده‌های ارتقا، بروز هستیم

معاون آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبائی گفت: از سال ۹۵ تاکنون با ۷۸ درصد از پرونده و ارتقا ۱۶۸ نفر موافقت شده است که از این تعداد شش نفر به مرتبه استادیاری، ۱۱۲ نفر به مرتبه دانشیاری و ۳۵ نفر به مرتبه استادی و همچنین ۱۵ نفر هم از موسسات خارج از دانشگاه ارتقا پیدا کرده اند.

ادامه مطلب