اخبار

اخبار آموزشی

ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع دکتری آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ مرحله تكميل ظرفيت پرديس خودگردان

زمانبندی و دستور العمل های ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع دکتری آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ مرحله تكميل ظرفيت پرديس خودگردان اعلام شد.

برگزاری دورۀ آموزشی «روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی و گراندد تئوری)»

به اطلاع می رساند، مدیریت آموزش های آزاد دورۀ آموزشی «روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی و گراندد تئوری)» را برگزار می کند.

چهارمین دوره آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی(بهمن 96)

به اطلاع می رساند مدیریت آموزش های آزاد چهارمین دورۀ «آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی» را برگزار می کند.

برگزاری دورۀ آمادگی آزمون تافل(بهمن 96)

مدیریت آموزش های آزاد برای پنجمین بار متوالی «دورۀ آمادگی آزمون تافل» دانشگاه علامه طباطبائی را برگزار می کند.

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان و دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان

دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان پایان ترم (نیمسال اول سال تحصیلی 97-96)، به صورت اینترنتی می باشد.

برگزاری اولین گردهمایی اساتید راهنمای تحصیلی

اولین گردهمایی اساتید راهنمای آموزشی دانشگاه با حضور معاونین آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی-اجتماعی، سرپرست مرکز کارآفرینی دانشگاه، رؤسای دانشکده‌ها، مدیران گروه‌های آموزشی و اساتید راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی 7 آذرماه 1396 در سالن شهید مطهری دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی و الهیات و معارف اسلامی برگزار شد.

اطلاعیه های آموزشی

ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع دکتری آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ مرحله تكميل ظرفيت پرديس خودگردان

زمانبندی و دستور العمل های ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع دکتری آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ مرحله تكميل ظرفيت پرديس خودگردان اعلام شد.

برگزاری دورۀ آموزشی «روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی و گراندد تئوری)»

به اطلاع می رساند، مدیریت آموزش های آزاد دورۀ آموزشی «روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی و گراندد تئوری)» را برگزار می کند.

چهارمین دوره آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی(بهمن 96)

به اطلاع می رساند مدیریت آموزش های آزاد چهارمین دورۀ «آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی» را برگزار می کند.

برگزاری دورۀ آمادگی آزمون تافل(بهمن 96)

مدیریت آموزش های آزاد برای پنجمین بار متوالی «دورۀ آمادگی آزمون تافل» دانشگاه علامه طباطبائی را برگزار می کند.

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان و دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان

دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان پایان ترم (نیمسال اول سال تحصیلی 97-96)، به صورت اینترنتی می باشد.

برگزاری اولین گردهمایی اساتید راهنمای تحصیلی

اولین گردهمایی اساتید راهنمای آموزشی دانشگاه با حضور معاونین آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی-اجتماعی، سرپرست مرکز کارآفرینی دانشگاه، رؤسای دانشکده‌ها، مدیران گروه‌های آموزشی و اساتید راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی 7 آذرماه 1396 در سالن شهید مطهری دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی و الهیات و معارف اسلامی برگزار شد.

.