اخبار

اخبار آموزشی

اصلاحیه آگهی دوره دکتری بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان)

نظر به اینکه اخیرا «رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی از جدول رشته های دکتری سال ۹۸-۹۷ حذف و به جای آن رشته مالی گرایش مهندسی مالی به آن اضافه شده، آگهی اصلاح شده ی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (.Ph.D) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعداد های درخشان ) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

تغییر در دروس ارزیابی جامع اردیبهشت ماه ۹۷ رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

مطابق اعلام معاونت آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری، لیست دروس مواد آزمون جامع اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی اصلاح می‌گردد

پنجمین دورۀ آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

به اطلاع می رساند مدیریت آموزش های آزاد پنجمین دورۀ «آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی» را برگزار می کند.

اعلام مواد ارزیابی جامع اردیبهشت 97

ضمن اعلام مواد ارزیابی جامع مورخ23، 24 و 25 اردیبهشت ماه سال 1397 به اطلاع میرساند:

اطلاعیه سامانه ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

به اطلاع کلیه دانشجویان (در حال تحصیل، اخراجی و انصرافی) و دانش آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دوره روزانه می رساند:

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

شرایط پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان) دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد.

اطلاعیه های آموزشی

اصلاحیه آگهی دوره دکتری بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان)

نظر به اینکه اخیرا «رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی از جدول رشته های دکتری سال ۹۸-۹۷ حذف و به جای آن رشته مالی گرایش مهندسی مالی به آن اضافه شده، آگهی اصلاح شده ی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (.Ph.D) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعداد های درخشان ) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

تغییر در دروس ارزیابی جامع اردیبهشت ماه ۹۷ رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

مطابق اعلام معاونت آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری، لیست دروس مواد آزمون جامع اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی اصلاح می‌گردد

پنجمین دورۀ آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

به اطلاع می رساند مدیریت آموزش های آزاد پنجمین دورۀ «آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی» را برگزار می کند.

اعلام مواد ارزیابی جامع اردیبهشت 97

ضمن اعلام مواد ارزیابی جامع مورخ23، 24 و 25 اردیبهشت ماه سال 1397 به اطلاع میرساند:

اطلاعیه سامانه ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

به اطلاع کلیه دانشجویان (در حال تحصیل، اخراجی و انصرافی) و دانش آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دوره روزانه می رساند:

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

شرایط پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان) دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد.

.